One comment

  1. mesle karaye daniel kandi

    khodesh ham adame kami nist mesle karaye khodesh va shabihe karaye daniel kandi

Leave a Reply