در این قسمت بمنظور انجام این كار در پنجره اصلی نرم افزار بر روی عبارت جوین كلیك نمائید تصویر1

 در پنجره مربوط به جوین بر روی عبارت اینپوت فایل كلیك كرده و فایل مورد نظر خود با پسوند 001. را انتخاب نمائید (نرم افزار بطور خودكار سایر فایلها با پسوندهای 002.* و … را شناسایی می نماید)

بر روی عبارت استارت كلیك كرده و منتظر بمانید تا پردازش نرم افزار تمام شده و پیغام زیر نمایش داده شود
پایان ، شما موفق به چسباندن فایلهای با حجم كم به هم و تشكیل فایل اصلی شدید